Webmail

Aanmelden bij Office 365

Aanmelden op de webinterface kan door op onderstaand logo te klikken. Daaronder vind je een stappenplan om je op de HoGent-webinterface aan te melden.

 

 

 

 

Opgelet

Uw e-mail wordt niet afgeleverd en/of U krijgt de melding dat het HoGent adres waar U de e-mail naar stuurde ongekend is.
Lees onderstaande oplossing, zowel voor de Webinterface als voor Outlook 2010