Overzicht

Afbeelding Overzicht

e-mail

Vanaf het academiejaar 2012-2013 gaat HoGent van start met Office 365 als e-mailomgeving voor studenten.

Thuis

Wat kan je als student van thuis allemaal doen en welke software stelt de HoGent ter beschikking van haar studenten?

Campus

Welke ICT-faciliteiten biedt de HoGent op haar verschillende campussen?

Bibsource

Bibsource is een portaal dat vanaf thuis toegang biedt tot databanken, woordenboeken, ... alsof je ze raadpleegt vanuit de HoGent-bibliotheken zelf. Ook kan je via dit portaal vanaf thuis ook veel applicaties gebruiken die ook op de computers in de computerlokalen staan.

Cursusdienst

Op deze pagina's vind je welke cursussen en boeken er beschikbaar zijn per faculteit en per deeltraject, en vind je de openingsuren van het cursusverkooppunt op de sampus Schoonmeersen.

Digitaal Leren - Chamilo

Dit is de digitale leeromgeving van de HoGent, die wordt beheerd door de dienst Integrale Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling en eLearning. Chamilo is alleen toegankelijk voor personeel en studenten met een geldige HoGent-account.

Lessen- en examenroosters

Via deze pagina kan je de lessenroosters en examenroosters per faculteit, traject en groep raadplegen.

Studentenadministratie

Op iBamaflex kan je je punten en je persoonlijke studentendossier raadplegen.

Studentenhomes

Op deze pagina vind je hoe je op het internet kan in de studentenhomes.

HoGent Cloud