Overzicht

Afbeelding Overzicht

e-mail

Vanaf het academiejaar 2012-2013 gaat HoGent van start met Office 365 als e-mail-omgeving.

Thuis

Wat kan je als personeelslid van thuis allemaal doen en welke software stelt de HoGent ter beschikking van haar personeelsleden?

Campus

Welke ICT-faciliteiten biedt de HoGent op haar verschillende campussen?

ApolloX

ApolloX is het portaal dat vanaf thuis toegang biedt tot databanken, woordenboeken, ... alsof u ze raadpleegt vanuit de HoGent-bibliotheken zelf. Ook kan u via dit portaal vanaf thuis ook veel applicaties gebruiken die ook op de computers in de computerlokalen staan.

Digitaal Leren - Chamilo

Dit is de digitale leeromgeving van de HoGent, die wordt beheerd door de dienst Integrale Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling en eLearning. Chamilo is alleen toegankelijk voor personeel en studenten met een geldige HoGent-account.

Studentenadministratie

Op deze pagina kan je terecht voor punten- en klassenlijsten.

Telefonie

Via deze pagina's vind je allerlei informatie over telefonie met gsm en vaste lijn.

HoGent Cloud

Nuttige HoGent Links

Hier een overzicht van enkele HoGent webpagina's en HoGent e-mail-adressen die voor u belangrijk kunnen zijn.