Digitaal Leren - Chamilo

Afbeelding Digitaal Leren - Chamilo

Chamilo

Dit is de digitale leeromgeving van de HoGent, die wordt beheerd door de dienst Integrale Kwaliteitszorg, Onderwijsontwikkeling en eLearning. Chamilo is alleen toegankelijk voor personeel en studenten met een geldige HoGent-account.

Contact

Bij problemen kan je een e-mail sturen sturen naar de e-learningverantwoordelijken. Vergeet niet om je faculteit en HoGent-mailadres te vermelden.