Mededeling

Er zijn momenteel geen andere gekende problemen en/of geplande werken van de Directie ICT die de normale werking van het HoGent ICT netwerk kunnen verstoren.

Netwerk onderbreking mogelijk op Campus Mercator gebouw G op vrijdag 28 Oktober 2016

Op vrijdag 28/10 vanaf 14u30 staat een vervanging van een aantal luidruchtige switchen in de datakast van lokaal G0.038 ( oude drukkerij ) op onze planning .
Na deze vervanging zal er minder geluidshinder zijn maar hiervoor moeten we wel een netwerkonderbreking inplannen die een inpakt zal hebben op een groot deel van het gebouw en die wel 1a 3 uur kan duren.
De kans dat de Wifi uitvalt is vrij groot.

Opgelet voor PHISING / RANSOM

Gelieve op te letten met e-mails afkomstig van e-mailadressen van firma's/instellingen die je niet kent en die je aanmanen te betalen of je Login te bevestigen.
Klik zeker niet op de link in de e-mail of op mogelijke bijlages...
Meer informatie over Phishing e-mails en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn ...
..zie Kennis Item over Phishing e-mails (aanmelden met je HoGent Login)