Mededeling

Er zijn momenteel geen andere gekende problemen en/of geplande werken van de Directie ICT die de normale werking van het HoGent ICT netwerk kunnen verstoren.

Opgelet voor PHISING / RANSOM

Gelieve op te letten met e-mails afkomstig van e-mailadressen van firma's/instellingen die je niet kent en die je aanmanen te betalen of je Login te bevestigen.
Klik zeker niet op de link in de e-mail of op mogelijke bijlages...
Meer informatie over Phishing e-mails en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn ...
..zie Kennis Item over Phishing e-mails (aanmelden met je HoGent Login)